onur air flypgs ucak bileti en ucuz uçak bileti ordu haberleri sesli site ehliyet sınav soruları çöz antalya rent a car ucuz sunexpress pegasus
ครูขอย้ายสถานศึกษา ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์ใหม่อุดช่องโหว่
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ครูขอย้ายสถานศึกษา ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์ใหม่อุดช่องโหว่

ครูขอย้ายสถานศึกษา ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์ใหม่อุดช่องโหว่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-08-05 เปิดอ่านแล้ว : 348 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ครูขอย้ายสถานศึกษา ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์ใหม่อุดช่องโหว่

ก.ค.ศ. มีมติปรับเกณฑ์คำร้องและการพิจารณา "ครูขอย้ายสถานศึกษา" ขั้นต้นต้องอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี ครูผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 4 ปี ดีเดย์ ม.ค.ปีหน้า รมว.ศึกษาธิการ หวังเตะสกัดบรรดาครูที่อาศัยช่องโหว่ขอย้ายกันระนาว ด้วยการอ้างเหตุผลความจำเป็นต่างๆ นานา

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ผ่านมาการขอย้ายสถานศึกษาของครูไม่มีการกำหนดช่วงระยะเวลา มีแต่การกำหนดห้ามขอย้ายช่วงที่มีการลาศึกษาต่อ และห้ามขอย้ายช่วงที่มีการอบรมพัฒนาอย่างเข้มงวด แต่สามารถขอย้ายกรณีพิเศษได้ เช่น มีภัยคุกคาม ดูแลบิดามารดา เป็นต้น

ทำให้ที่ผ่านมาครูใช้ช่องทางดังกล่าวในการขอย้ายสถานศึกษาจำนวนมาก หรือเมื่ออบรมพัฒนาเสร็จเรียบร้อยก็ขอย้ายทันที ทำให้เกิดผลกระทบกับเด็กและจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามที่ ก.ค.ศ. เสนอขอปรับเกณฑ์การขอย้าย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีมติให้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

"ต่อไปครูที่ต้องการขอย้ายสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปัจจุบันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 24 เดือนหรือ 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง และในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับถึงวันที่ 30 ก.ย.ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ"

"ในส่วนครูผู้ช่วยจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 4 ปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอ โดยการขอย้ายกรณีปกติ ยื่นคำขอได้ปีละ 1 ครั้ง ช่วง ม.ค.ของทุกปี ส่วนการขอย้ายกรณีพิเศษ ยื่นคำขอย้ายได้ตลอดปี พร้อมหลักฐานทางราชการ หรือทางการแพทย์ ความเห็นและคำรับรองของผู้บังคับบัญชา โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเริ่มใช้ทันทีในการขอย้าย ม.ค.2559 ส่วนการยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่กำหนดไว้เดิม ตามหลักเกณฑ์ สามารถยื่นได้อีก 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.นี้" รมว.ศธ. กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สายงานการสอน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายสามารถยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่กำหนดไว้เดิม ตามหลักเกณฑ์ ว8/2549 ได้อีกเพียง1 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.58 หลังจากนั้นให้ยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่กำหนดใหม่นี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.59 เป็นต้นไปโดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่ มีดังนี้

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มี 3 กรณี คือ

1. การย้ายกรณีปกติ เป็นการย้ายตามคำร้องขอย้าย สามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือน ม.ค.ของทุกปี โดยให้ยื่นคำร้องได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว
2. การย้ายกรณีพิเศษ เป็นการย้ายตามคำร้องขอย้าย สามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี พร้อมหลักฐานของทางราชการหรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ความเห็นและคำรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา หรือเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

การพิจารณาคำร้องขอย้าย

1. การย้ายกรณีปกติ ให้ใช้พิจารณาย้ายปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือน เม.ย. ครั้งที่ 2 ในเดือน ก.ย. เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ อาจพิจารณาการย้ายมากกว่า 1 ครั้งก็ได้ และใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปีเดียวกัน
2. การย้ายกรณีพิเศษ ให้ใช้พิจารณาได้ตลอดปี
3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้ใช้พิจารณาได้ตลอดปี

 ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก ทรานสปอร์ต เจอร์นัล ประจำวันที่ 1-15 ส.ค. 2558

แหล่งที่มา :

Tags
ครูขอย้ายสถานศึกษา
ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์ใหม่อุดช่องโหว่
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

โหลดไปอ่านด่วน! ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังคับใช้ 24 สิงหาคม 2560

โหลดไปอ่านด่วน! ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังค..(1318)

ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2.32

ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2...(724)

สถานี ก.ค.ศ. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

สถานี ก.ค.ศ. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ..(1684)

พระเทพฯทรงให้กำลังใจครูโรงเรียนผลโอเน็ตต่ำ

พระเทพฯทรงให้กำลังใจครูโรงเรียนผลโอเน็ตต่ำ..(9836)

ข่าวดี! รมว.ศธ.สั่งสพฐ.เคลียร์หนี้ค่าน้ำ-ไฟโรงเรียน

ข่าวดี! รมว.ศธ.สั่งสพฐ.เคลียร์หนี้ค่าน้ำ-ไฟโรงเรียน..(595)

สมศ.ประเมินรอบ4มี 5ระดับคุณภาพ

สมศ.ประเมินรอบ4มี 5ระดับคุณภาพ..(1352)

เล็งให้อำนาจอกศจ.โยกย้ายข้าราชการในจังหวัด

เล็งให้อำนาจอกศจ.โยกย้ายข้าราชการในจังหวัด..(418)

สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก หากต้อนรับใหญ่โต กลับทันที

สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก หากต้อนรับใหญ่โต กลับทันที..(24356)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
sesli site http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com