เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558


เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558


(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-07-12 เปิดอ่านแล้ว : 45 ครั้ง)
เพิ่มเพื่อน

เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- มหาวิทยาลัยทักษิณ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยนครพนม

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- มหาวิทยาลัยนเรศวร

- มหาวิทยาลัยบูรพา

- มหาวิทยาลัยพะเยา

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- มหาวิทยาลัยมหิดล

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

- คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

- วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

- วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

- สถาบันการพลศึกษา

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- มหาวิทยาลัยเกริก

- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- มหาวิทยาลัยคริสเตียน

- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

- มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

- มหาวิทยาลัยตาปี

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- มหาวิทยาลัยธนบุรี

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

- มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

 - มหาวิทยาลัยเนชั่น

- มหาวิทยาลัยพายัพ

- มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

- มหาวิทยาลัยภาคกลาง

- มหาวิทยาลัยรังสิต

- มหาวิทยาลัยราชธานี

- มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

- มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

- มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

- วิทยาลัยเชียงราย

- วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

- วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

- วิทยาลัยดุสิตธานี

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

- วิทยาลัยนครราชสีมา

- วิทยาลัยสันตพล


อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Share With Google+
Share With Line


แหล่งที่มา : เว็บไซต์ที่มาของข้อมูลคลิกที่นี่ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**
จ่ายตรงเงินเดือนสพฐ.!! กรมบัญชีกลางจ่ายตรง ‘เงินเดือน-ค่าจ้าง’ บุคลากร สพฐ.กว่า 4.2 แสนรายทั่วประเทศ เริ่ม ม.ค.60
ครม.ไฟเขียวแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตั้งเป้า 5 ปี คนไทยอ่าน 90 นาทีต่อวัน
แชร์ด่วน! คู่มือการใช้ NT Access เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นป.3 และเพิ่มเติม/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
จ่อใช้ ม.44 ตั้ง สนง.บริหารนโยบายนายกฯ ดึงคนเก่งที่สุดในประเทศ ปฏิรูปครั้งใหญ่ 10 เรื่อง
ผลการประชุม ก.ค.ศ. 1/2560
          ด่วน! ที่ประชุม ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การได้มาของวิทยฐานะ
ศธ.เตรียมคืนสถานะ
ครม.ไฟเขียวแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตั้งเป้า 5 ปี คนไทยอ่าน 90 นาทีต่อวัน
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา