onur air flypgs ucak bileti en ucuz uçak bileti ordu haberleri sesli site ehliyet sınav soruları çöz antalya rent a car ucuz sunexpress pegasus
ไทยพาณิชย์ ร่วมประชุม ม.ราชภัฏ-ราชมงคล ย้ำนโยบายรับทุกสถาบัน ร่วมทำธุรกรรมการเงินตามปกติ
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ไทยพาณิชย์ ร่วมประชุม ม.ราชภัฏ-ราชมงคล ย้ำนโยบายรับทุกสถาบัน ร่วมทำธุรกรรมการเงินตามปกติ

ไทยพาณิชย์ ร่วมประชุม ม.ราชภัฏ-ราชมงคล ย้ำนโยบายรับทุกสถาบัน ร่วมทำธุรกรรมการเงินตามปกติ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-07-03 เปิดอ่านแล้ว : 314 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ไทยพาณิชย์ ร่วมประชุม ม.ราชภัฏ-ราชมงคล ย้ำนโยบายรับทุกสถาบัน ร่วมทำธุรกรรมการเงินตามปกติ

ไทยพาณิชย์ ร่วมประชุม ม.ราชภัฏ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปรับความเข้าใจพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือกรณีการรับสมัครงาน พร้อมย้ำนโยบายรับนักศึกษาจากทุกสถาบันเข้าร่วมงาน

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กรณีการลงประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์จัดหางานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน ฝึกหัด (Financial Advisor Trainee)  และมีการระบุชื่อมหาวิทยาลัยจำนวน 14 แห่ง โดยธนาคารฯ ขออภัยในกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในกระบวนการทำงานภายในของธนาคารฯ และได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว ภายหลังการเข้าร่วมประชุมและหารือในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความเข้าใจเป็นอย่าง ดี และยังคงดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารฯ ตามปกติ นอกจากนี้ยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างทั้งสองสถาบันฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้คุณภาพและตอบโจทย์ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

 

 

นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ขออภัยในกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในกระบวนการทำงานภายในของธนาคารฯ  และขอขอบคุณทางคณะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ให้โอกาสและรับฟังคำชี้แจงในวันนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นสำคัญ คือ

 


1.) การประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัด (Financial Advisor Trainee)  ที่มีการระบุชื่อมหาวิทยาลัยจำนวน 14 แห่ง ไม่ใช่นโยบายของธนาคารฯ แต่เป็นการกระทำที่บกพร่อง ซึ่งเกิดจากกระบวนการทำงานภายในของธนาคารฯ เอง และเมื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีคำสั่งให้ยกเลิกและนำประกาศฯ นั้นออกจากทุกสื่อทันที และได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว พร้อมกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลและป้องกันมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก


2.) ชี้แจงปฏิเสธเกี่ยวกับเอกสารของบริษัทแห่งหนึ่งที่ระบุเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม มหาวิทยาลัยออกเป็น  3 กลุ่มซึ่งเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ ว่าเอกสารดังกล่าว ไม่ใช่เอกสารของธนาคารไทยพาณิชย์แต่อย่างใด


3.) ธนาคารฯ ยืนยันถึงนโยบายในการรับนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ เข้าทำงานกับธนาคารฯ โดยไม่มีการปิดกั้นหรือแบ่งแยกสถาบันใดๆ รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏ ด้วยเช่นกัน โดยธนาคารฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความสามารถเป็นหลัก ผู้ที่เข้าทำงานทุกคนล้วนมีโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความสามารถ และผล งานของแต่ละบุคคล ซึ่งธนาคารฯ ได้ดำเนินการตามนโยบาย นี้มาโดยตลอด


“ปัจจุบันไทยพาณิชย์มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวนกว่า 22,000 คน เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จากข้อมูลสถิติตั้งแต่ปี 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ธนาคารฯ ได้รับพนักงานใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 4,348 คน โดยเป็นผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 860 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 429 คน หรือ 30% ของพนักงานทั้งหมด และในทุกๆ ปี ธนาคารฯ ได้รับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าทำงานเฉลี่ยปีละ 500 คน และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเฉลี่ยปีละ 300 คน”


ผศ.ดร. นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และรศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกันชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอขอบคุณกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้เกียรติและให้ความสำคัญต่อกรณีที่เกิดขึ้น ทั้งสองกลุ่มสถาบันรับคำขอโทษจากผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์


มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอชี้แจงว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง แม้จะมีปรัชญาที่แตกต่างกันตามประวัติศาสตร์และบริบทของแต่ละแห่ง แต่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นกำลังของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอยืนยันว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองได้รับการรับรองคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาที่กำกับโดยองค์กรกลาง คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)


มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นกรณีตัวอย่างสำคัญที่แสดงว่าหน่วยงานต่างๆ ควรจะร่วมมือกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และให้โอกาสแก่บัณฑิตที่แม้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาที่ต่างกัน ได้เพิ่มพูนศักยภาพของบัณฑิตบนพื้นฐานของความเสมอภาค เป็นการระดมพลังทุกภาคส่วนของสังคมให้ร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์มติชน

แหล่งที่มา :

Tags
ไทยพาณิชย์
ร่วมประชุม
ม.ราชภัฏ-ราชมงคล
ย้ำนโยบายรับทุกสถาบัน
ร่วมทำธุรกรรมการเงินตามปกติ
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

ชงปี62สอบตั๋วครูวัด11มาตรฐานความรู้

ชงปี62สอบตั๋วครูวัด11มาตรฐานความรู้..(415)

ชงเกณฑ์ใหม่ สอบครูผู้ช่วย ไม่ใช้คะแนน ภาค ก ในการเรียงลำดับ

ชงเกณฑ์ใหม่ สอบครูผู้ช่วย ไม่ใช้คะแนน ภาค ก ในการเรียงลำดับ..(513)

เผยเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยแนวใหม่ ให้ส่วนกลางสอบภาค ก

เผยเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยแนวใหม่ ให้ส่วนกลางสอบภาค ก..(662)

ก.ค.ศ.เผย ครูสนใจยื่นขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่เพียบ!

ก.ค.ศ.เผย ครูสนใจยื่นขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่เพียบ!..(1937)

"13 หลุมดำ" การศึกษาของ "ประเทศไทย"..(11789)

อ่านที่นี่! ทำความเข้าใจ วิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่ แบบละเอียด

อ่านที่นี่! ทำความเข้าใจ วิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่ แบบละเอียด..(14405)

ศธ.โละการประกันคุณภาพภายใน ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯประกันคุณภาพ กศ.ฉบับใหม่/คาดประกาศใช้ปีงบฯ 61

ศธ.โละการประกันคุณภาพภายใน ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯประกันคุณภาพ กศ.ฉบับใหม่/คาดประกาศใช้ปีงบฯ 61 ..(16407)

ไลน์ครูรุมจวกคูปอง! โวยหลักสูตร ‘แซ่บอย่างเป็นทางการ’ แจกชีตสอน ‘นวดหน้า-เขียนคิ้ว’

ไลน์ครูรุมจวกคูปอง! โวยหลักสูตร ‘แซ่บอย่างเป็นทางการ’ แจกชีตสอน ‘นวดหน้า-เขียนคิ้ว’..(6892)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
sesli site http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com