onur air flypgs ucak bileti en ucuz uçak bileti ordu haberleri sesli site ehliyet sınav soruları çöz antalya rent a car ucuz sunexpress pegasus
สถานี ก.ค.ศ. : พ.ร.บ.เงินเดือน (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้แล้ว
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สถานี ก.ค.ศ. : พ.ร.บ.เงินเดือน (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้แล้ว

สถานี ก.ค.ศ. : พ.ร.บ.เงินเดือน (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้แล้ว

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-06-04 เปิดอ่านแล้ว : 463 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

สถานี ก.ค.ศ. : พ.ร.บ.เงินเดือน (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้แล้ว

สถานี ก.ค.ศ. : พ.ร.บ.เงินเดือน (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้แล้ว

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับข้าราชการครูทั่วประเทศ เตรียมยิ้มรับเงินเดือนตามโครงสร้างใหม่ ที่ปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุกอันดับ เพิ่มขึ้นอีก 10% ยกเว้นอันดับครูผู้ช่วยที่ขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงเกิน 10% โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 และอันดับ คศ.2 ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้น และให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่างๆ ตลอดจนความเหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ขั้นสูง 24,750 34,310 41,620 58,390 69,040 76,800
ขั้นต่ำ 15,050 15,440 16,190 19,860  24,400  29,980 
อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5

 

พระราชบัญญัติระเบียบเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงตามพระราชบัญญัติระเบียบ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 มีรายละเอียด ดังนี้ (ครูบ้านนอกดอทคอม)

ทั้งนี้ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.เงินเดือนฉบับดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

1. ขยายเพดานขั้นสูงของอัตราเงินเดือนอันดับ คศ.1-5 ประมาณร้อยละ 10

2. ขยายเพดานขั้นสูงของอัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย จากเดิม 17,690 บาท เป็น 24,750 บาท เพิ่มขึ้นร้อยะ 39.91 (เกินร้อยละ 10 ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด) เพื่อเป็นการรองรับการบรรจุครูผู้ช่วยด้วยวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 21,150 บาท และกำหนดให้พัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ซึ่งจะต้องมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการพัฒนาอย่างเข้ม จึงกำหนดขั้นสูงในอัตรา 24,750 บาท เพื่อรองรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว

3. ปรับเงินเดือนขั้นต่ำครูผู้ช่วยจากเดิม 8,340 บาท เป็น 15,050 บาท เนื่องจากเป็นอัตราเงินเดือนแรกบรรจุครูผู้ช่วยตามวุฒิปริญญาตรี

4. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นผู้น้อย (ครูที่ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 และอันดับ คศ.2 ลงมา) ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1 ขั้น ทุกคน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 0206.7/ว8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

 

สำนักงาน ก.ค.ศ.
ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มา :

Tags
สถานี
ก.ค.ศ.
:
พ.ร.บ.เงินเดือน
(ฉบับที่
3)
มีผลบังคับใช้แล้ว
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก หากต้อนรับใหญ่โต กลับทันที

สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก หากต้อนรับใหญ่โต กลับทันที..(1396)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5151 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2560)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5151 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2560)..(2983)

ร่างกำหนดพัฒนาการเด็กปฐมวัยละเอียดยิบ

ร่างกำหนดพัฒนาการเด็กปฐมวัยละเอียดยิบ..(597)

แชร์ด่วน! แนวทางการประเมิน สมศ.รอบสี่

แชร์ด่วน! แนวทางการประเมิน สมศ.รอบสี่..(2484)

22หน่วยจัดเทหลักสูตรอบรมครู ต้องจ่ายชดเชย

22หน่วยจัดเทหลักสูตรอบรมครู ต้องจ่ายชดเชย..(921)

 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5117 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5117 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ..(103735)

สพฐ.ส่งข้อมูลให้สพท.จี้ 22 หน่วยอบรมคืนเงินครู หลังยกเลิก 87 หลักสูตร

สพฐ.ส่งข้อมูลให้สพท.จี้ 22 หน่วยอบรมคืนเงินครู หลังยกเลิก 87 หลักสูตร..(1282)

‘คุรุสภา’ เล็งลดมาตรฐานผลิตครูเหลือ 4 ด้าน ถกเรียนครู 4 ปี 5 ปี 25 ส.ค.นี้

‘คุรุสภา’ เล็งลดมาตรฐานผลิตครูเหลือ 4 ด้าน ถกเรียนครู 4 ปี 5 ปี 25 ส.ค.นี้..(697)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
sesli site http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com