ผลสำรวจไอคิวเด็กป.1ต่ำกว่ามาตรฐาน เด็กชนบทยิ่งน้อย เหตุขาดความอบอุ่น-โภชนาการไม่สมวัย
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ผลสำรวจไอคิวเด็กป.1ต่ำกว่ามาตรฐาน เด็กชนบทยิ่งน้อย เหตุขาดความอบอุ่น-โภชนาการไม่สมวัย

ผลสำรวจไอคิวเด็กป.1ต่ำกว่ามาตรฐาน เด็กชนบทยิ่งน้อย เหตุขาดความอบอุ่น-โภชนาการไม่สมวัย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-05-28 เปิดอ่านแล้ว : 250 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ผลสำรวจไอคิวเด็กป.1ต่ำกว่ามาตรฐาน เด็กชนบทยิ่งน้อย เหตุขาดความอบอุ่น-โภชนาการไม่สมวัย

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าวผลสำรวจระดับสติปัญญา (IQ) ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2557 จำนวน 4,929 คนทั่วประเทศ ว่า ผลการสำรวจพบว่าไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 93.1 จุด ลดลงจากการสำรวจครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2554 ซึ่งระดับไอคิวจะอยู่ที่ 94 จุด โดยเด็กในเมืองมีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 100.72 จุด ส่วนชนบท ห่างไกลมีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 89.18 จุด ขณะที่ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 100 จุด จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อระดับไอคิวของเด็กไทยคือ 1.เรื่องโภชนาการ กระทรวงได้เพิ่มสารไอโอดีนและโฟเลตให้กับหญิงตั้งครรภ์ และแม่ที่ให้นมบุตรอยู่แล้ว 2.การเลี้ยงดูของครอบครัว โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ จะมีพัฒนาการช้ากว่า 3.การเรียนรู้ระหว่างเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรงนี้อยู่ในการดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิต จะเข้าไปเสริมในเรื่องของอาหาร และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วย

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องของกรมสุขภาพจิตตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา พบว่า พบสถานการณ์ที่ส่งผลต่อระดับไอคิวของเด็ก ที่สำคัญมี 3 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 เด็กมีโอกาสอยู่กับครอบครัวลดลง โดยอยู่กับพ่อและแม่ครบถ้วนเพียงร้อยละ 62 มีเด็กถูกเลี้ยงโดยพ่อหรือแม่ร้อยละ 14 คือพ่อแม่ทำงานอยู่คนละจังหวัดร้อยละ 49 พ่อแม่แยกทางกันร้อยละ 32 พ่อหรือแม่เสียชีวิตร้อยละ 8 แบบที่ 2 เด็กที่พ่อแม่ปล่อยให้อยู่กับผู้สูงอายุ หรืออยู่ในครอบครัวที่แหว่งกลาง (Skip generation) คือ มีเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็ก ซึ่งขณะนี้พบในชนบทมากกว่า 1.4 ล้านครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 6 ของครัวเรือน และ รูปแบบที่ 3 คุณภาพของการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน จากการสำรวจพบเด็กอายุ 3-4 ปี ร้อยละ 73 กำลังเรียนอยู่ในโปรแกรมก่อนวัยเรียน ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน ภาคเหนือมีอัตราเข้าเรียนสูงสุดร้อยละ 82 ซึ่งคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้จากศูนย์เด็กเล็ก จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ

“ผลจากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงโดยปู่ ย่า ตา ยาย จะเสียเปรียบด้านการศึกษามากกว่าเด็กที่เลี้ยงโดยพ่อแม่ เนื่องจากไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่สอดคล้องกับช่วงวัย มาตรการเพิ่มพัฒนาการของเด็กไทยได้ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข ในการดูแลเด็กพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวแรกคลอดน้อย เด็กขาดออกซิเจนระหว่างคลอด และเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสังคม พร้อมทั้งเข้าไปร่วมในคัดกรองเด็ก และการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งกระตุ้นพัฒนาการ และความสามารถของเด็กได้อย่างเหมาะสม” นพ.เจษฎา กล่าว

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากข้อมูลจะพบว่าไอคิวของเด็กเมือง กับเด็กในชนบทต่างกันอยู่มากถึง 11 จุด ดังนั้น นี่คือสิ่งที่ต้องเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะโภชนาการที่แตกต่างกันมา และสภาพของครอบครัว โดยจะเห็นว่าเด็กชนบทมีแนวโน้มอยู่ในครอบครัวแหว่งกลาง พ่อแม่ แยกทางกัน หรือพ่อแม่ต้องไปทำงานที่อื่น ต้องอยู่กับปู่ ย่า ตา ยายมากขึ้น วันนี้เด็กเข้าสู่ระบบศูนย์ฯ กันมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ดังนั้น ต้องทำให้ศูนย์ฯ มีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกว่าระดับความสามารถทางอารมณ์ (อีคิว:EQ) ของเด็กชนบทจำนวน 3,696 คน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติสะท้อนให้เห็นว่าเด็กๆ ยังมีพื้นฐานทางด้านจิตใจที่ดีแต่ก็ต้องดูแลต่อเนื่อง เพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็จะมีผลต่อสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยตรงนี้ ต้องอาศัยทุกภาคส่วนทำให้เด็กไทยมีไอคิวควบคู่กับอีคิวในระดับที่ดี

“เด็กชนบทจะมีปัญหาเรื่องความรักความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งมีผลกับการสร้างพัฒนาการของเด็ก ขณะที่เด็กเมืองเราก็พบว่าติดเกม ติดเทคโนโลยี ทำให้มีปัญหาเรื่องการเข้าสังคม รอคอยไม่เป็น ให้ความรักกับคนอื่นไม่เป็น” พญ.อัมพร กล่าว

แหล่งที่มา :

Tags
ผลสำรวจไอคิวเด็กป.1ต่ำกว่ามาตรฐาน
เด็กชนบทยิ่งน้อย
เหตุขาดความอบอุ่น-โภชนาการไม่สมวัย
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

คุณครูแชร์ด่วน! ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง  คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.

คุณครูแชร์ด่วน! ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู..(1492)

ศธ.เร่งรัดการปฏิรูปครู เตรียมพัฒนาครูผู้สอนกว่า 400,000 คน โดยสนับสนุนคูปองครูท่านละ 10,000 บาท

ศธ.เร่งรัดการปฏิรูปครู เตรียมพัฒนาครูผู้สอนกว่า 400,000 คน โดยสนับสนุนคูปองครูท่านละ 10,000 บาท..(2419)

ม.นครพนมวิกฤติ

ม.นครพนมวิกฤติ"อธิการฯ"ลาออกฟ้าผ่า..(2659)

ปลัดศธ.แจง อำนาจหน้าที่ศธจ.และผอ.สพท. มี 3 ลักษณะ

ปลัดศธ.แจง อำนาจหน้าที่ศธจ.และผอ.สพท. มี 3 ลักษณะ..(2099)

ก.ค.ศ.อนุมัติตั้งรองศึกษาธิการจังหวัด 77 ตำแหน่ง

ก.ค.ศ.อนุมัติตั้งรองศึกษาธิการจังหวัด 77 ตำแหน่ง..(2927)

ด่วน! คุรุสภาเปิดฟังความเห็น เกณฑ์ต่อใบอนุญาต ต้องสะสม’50’หน่วยคะแนนพัฒนาใน5ปีถึงมีสิทธิต่ออายุ

ด่วน! คุรุสภาเปิดฟังความเห็น เกณฑ์ต่อใบอนุญาต ต้องสะสม’50’หน่วยคะแนนพัฒนาใน5ปีถึงมีสิทธิต่ออายุ..(3815)

แผนการศึกษาชาติ เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ 3 ขวบเป็นต้นไป

แผนการศึกษาชาติ เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เริ่มตั้งแต่..(2349)

ศธ.เปิดตัวแผนการศึกษาชาติ 20 ปี

ศธ.เปิดตัวแผนการศึกษาชาติ 20 ปี ..(2800)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
sesli site http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com